Slovenský pohár historických vozidiel

Úvod

Pre zdokumentovanie technickej histórie v oblasti vývoja motorových vozidiel, pre predstavenie a propagáciu dochovaných historických motorových vozidiel verejnosti, pre prezentovanie technickej i užívatežskej zručnosti zberatežov historických vozidiel, pre rozširovanie priatežských vzahov medzi nimi  i pre ich športové vyžitie vypisuje  Prezident Asociácie historických vozidiel Slovenskej republiky každoročne                      Slovenský pohár historických vozidiel v jazde pravidelnosti. 

 

 

Veteran club liptov

Old time rally

Integral

Rotunda