Propozície ORT 2022

Úvod -> Oldtimer Rallye Tatry 2022

 

 

SK.PROPOZÍCIE.pdf     DE.PROPOSITIONEN.pdf     EN.PROPOSITIONS.pdf 

Propozície

Oldtimer Rallye Tatry 2022

 

Prestížne a najväčšie športové veteránske podujatie  usporiadané na Slovensku. Štvordňová medzinárodná súťaž historických automobilov vyrobených do roku 1980 s celkovou dĺžkou trate 365 km..

 

Záštita nad Oldtimer Rallye Tatry 2022 :

 

 Ing. Erika Jurinová                             Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

 PaedDr. Milan Majerský PhD.            Predseda Prešovského samosprávneho kraja

 Ing. Ján Lunter                                   Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja     

 

Organizátor podujatia :

IG SPORT CLUB, o. z. organizačná zložka Veteran Club Liptov

 

Spoluorganizátor podujatia :

Žilinský samosprávny kraj a mesto Liptovský Mikuláš

 

                              Čestné predsedníctvo :

J. E. Tadeusz Frackowiak               Honorárny konzul Poľskej republiky na Slovensku

Ing. Ján Blcháč, PhD.                       Primátor mesta Liptovský Mikuláš

Mgr. Branislav Tréger, PhD.          Primátor mesta Liptovský Hrádok

Ing. Juraj Porázik                             Prezident Združenia zberateľov historických vozidiel Slovenska

Ing. Karol Pavlů                               Čestný Prezident Asociácie historických vozidiel Slovenska

 

                                 Organizačný výbor :

Riaditeľ súťaže:                  Jaroslav Petran, e-mail: jaroslav@petran.sk, tel.: +421 903 637 077

Zástupca riaditeľa:             Milan Petran, e-mail: milan@petran.sk, tel.: +421 911 575 250

Asistent riaditeľa:               .............................., e-mail: sekretariat@petran.sk, tel.:.....................

Vedúci trate:                          Jaroslav Petran jr., mail: junior@petran.sk, tel.: +421 903 691 224

Programový asistent:        ..............................., e-mail: .........................................., tel.: ..................

Riaditeľ logistiky:               ..............................., tel.: ...............................

Riaditeľ dopravy:              Štefan Svitek, e-mail: muni@centrum.sk , tel.: +421 905 910 502

Rozhodca na trati:              Jozef Vendegh, e-mail:  vendegh@vendo.sk, tel.: +421 902 358 897

Odťahová služba:              Martin Rakyta, tel.: +421 918 831 292

 

Právne postavenie účastníka

Oldtimer Rallye Tatry 2022.

(ďalej len ORT 2022)

         Podujatie  je usporiadané na otvorených komunikáciách pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky. Vodiči musia byť cez súťaž vybavení platnými dokladmi pre ich osobu i vozidlo a pridelenými štartovnými číslami. Posádka sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo, usporiadateľ neprijíma voči účastníkom žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví či majetku. Prosíme posádky, aby  dodržiavali pokyny usporiadateľa, propozície podujatia a rešpektovali pravidlá bezpečnosti cestnej premávky a iné zákonné opatrenia súvisiace s prevádzkou jeho historického vozidla na verejných komunikáciách. Svoj súhlas s týmto postavením vyjadruje označením svojho historického vozidla štartovným číslom ORT 2022.

        Účastníci prevzatím Free Passu ORT 2022 dávajú svoj neodvolateľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súvislosti s vyššie uvedeným podujatím podľa zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

      Štartovné pre jazdca a spolujazdca – posádka na jednom historickom vozidle je 640.-€. Štartovné pre samostatného jazdca na jednom historickom vozidle je 400.-€. Deti do 3 rokov štartovné neplatia. Účastníkovi, ktorý požaduje ubytovanie v jednoposteľovej izbe v Hoteli Dixon Resort **** v Banskej Bystrici sa štartovné zvyšuje o 48.- €.

     V štartovnom je zahrnuté ubytovanie v Hoteli Dixon Resort**** v Banskej Bystrici, stravovanie, občerstvenie, vstup do wellness v Hoteli Dixon Resort****, štartovné číslo, vstup do vodného a saunového sveta Gothal Rezort Lipt. Osada, starostlivosť o účastníkov, ceny pre víťazov, pozornosť od usporiadateľa, .... (deti do 3 rokov v Hoteli Dixon Resort**** v Banskej Bystrici, bez nároku na lôžko).

 

Prihlásenie a zaradenie do súťaže.   

       Na ORT 2022 budú prijaté prihlášky len historických automobilov do roku výroby 1980. Limitovaný počet účastníkov na ORT 2022 je 50 posádok. Prihláška na ORT 2022 je k dispozícii na stránke www.petran.sk. Na prihláške vyznačí prihlásený účastník svoj záujem absolvovať časť trate I. etapy na úseku „Šumiac – Kráľova Hoľa – Šumiac“ – dĺžka trate na Kráľovu Hoľu je 12 km, prevýšenie je 1.066 m. Usporiadatelia majú právo výberu účastníkov spomedzi prihlásených posádok na celé podujatie ORT 2022 i na výber účastníkov na časť trate  „Šumiac – Kráľova Hoľa – Šumiac“.  Usporiadateľ môže záujemcom zabezpečiť ubytovanie v Lipt. Mikuláši za zvýhodnených podmienok. Potvrdením zaradenia účastníka na ORT 2022 je prijatie úhrady štartovného usporiadateľom.

Prezentácia, označenie historických vozidiel a účastníkov.

        Prezentácia historických vozidiel prebehne online formou. Do Penziónu Rotunda si účastníci prídu len po tašku so štartovným číslom a ostatnými náležitosťami. Pre vozidlá prijaté do súťaže budú pridelené štartovné čísla podľa roku výroby historického vozidla. Vozidlo musí byť označené štartovným číslom po celú dobu súťaže. Neoznačené vozidlo nebude hodnotené a nebude na trať súťaže pripustené. Štartovnými číslami sa spravidla riadi i poradie vozidiel na štarte.

         Členovia posádok dostanú označenie účastníka závodu – Free Pass. Free Pass je neprenosný. Free Pass oprávňuje ku vstupu do priestorov vyhradených pre účely akcie. Free Pass slúži tiež k preukázaniu nároku na občerstvenie a stravovanie. Prosíme účastníkov, aby Free Pass počas podujatia mali pri sebe.

 

         Prepravníky historických vozidiel budú môcť byť zaparkované v uzatvorenom parkovisku Strednej stavebnej školy na ulici Školskej č. 8 v Liptovskom Mikuláši.

 

Prílohy

.pdfPropozície ORT 2022
.pdfDE Propositionen ORT2022
.pdfEN Propositions ORT 2022
Veteran club liptov

Old time rally

Integral

Rotunda